Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

„Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich”

Stowarzyszenie Humaneo zaprasza nauczycieli i uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest wykorzystanie badania wraków statków z dna Bałtyku i historii znajdującego się tam dziedzictwa jako podwalin nawiązania współpracy pomiędzy sferą naukową, a sferą społeczno-gospodarczą.

Termin realizacji projektu: 14.11.2022 r. – 14.03.2024 r.   

Dzięki realizacji niniejszego projektu osiągnięte zostaną następujące efekty: 

 1. Zbadanie dotychczas nieeksplorowanych 6 wraków statków z dna Bałtyku. 
 2. Stworzenie dokumentacji historycznej badanych 6 wraków statków. 
 3. Stworzenie materiałów edukacyjnych wykorzystujących najnowsze rozwiązania technologiczne (w oparciu o zbadane w ramach projektu wraki statków). 
 4. Stworzenie platformy wiedzy o dziedzictwie historycznym znajdującym się na dnie Bałtyku w oparciu o zbadane wraki statków. 
 5. Przeprowadzenie szkolenia z poruszania się po platformie wiedzy o historii znajdującej się na dnie morza Bałtyckiego i korzystania z dostępnych tam materiałów przez przedstawicieli 400 szkół zrekrutowanych do realizacji projektu. 
 6. Przeprowadzenie konkursu historycznego z wiedzy o dziedzictwie historycznym znajdującym się na dnie Bałtyku wśród uczniów z 400 szkół średnich biorących udział w projekcie i wyłonienie 8 zwycięzców (z każdego z 8 województw po 1 zwycięzcy).
 7. Odbycie warsztatów z uznanym grafikiem/programistą w zakresie tworzenia gier albo odbycie wizyty w firmie zajmującej się tworzeniem gier albo zrealizowanie nurkowania połączonego z oglądaniem wraku statku przez 8 finalistów konkursu historycznego.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół średnich z 8 województw Polski:

 • kujawsko-pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego, 
 • podlaskiego, 
 • mazowieckiego, 
 • lubelskiego, 
 • świętokrzyskiego, 
 • podkarpackiego,
 • małopolskiego.

Powyższy projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój edukacji historycznej w Polsce. Dzięki niemu uczniowie będą mogli poznać historię wraków ukrytych na dnie Bałtyku.

 https://dziedzictwo-historyczne-na-dnie-baltyku.pl/rekrutacja/ 

 

Opcje strony

do góry