Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

XXV edycja konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023

Departament Promocji, Sportu i Turystyki UMWL ogłasza nabór do jubileuszowej XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego za rok 2023.

Regulamin przyznawania Honorowego Tytułu "Ambasador Województwa Lubelskiego"

 1. Honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego” przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom, firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność wniosły szczególny wkład w promocję Województwa Lubelskiego w kraju lub za granicą: osiągnęły wybitne sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe, gospodarcze lub w zakresie działalności społecznej.
 2. Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” mają jednostki samorządów terytorialnych (również rady gmin, miast i powiatów), a także organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze.
 3. Termin zgłoszeń kandydatów oraz wzór wniosku zgłoszenia kandydata są określone w ogłoszeniach prasowych oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 4. Honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego” przyznaje Kapituła.
 5. W skład Kapituły wchodzą:
 1. Zarząd Województwa Lubelskiego, każdy członek Zarządu ma jeden głos;
 2. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego;
 3. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Telewizji Polskiej S.A.;
 4. Redaktor Naczelny „Dziennika Wschodniego”;
 5. Redaktor Naczelny „Kuriera Lubelskiego”;
 6. Prezes Zarządu Radia Lublin S.A.;
 7. Redaktor Naczelny Nowego Tygodnia -Chełm;
 8. Redaktor Naczelny Słowa Podlasia;
 9. Redaktor Naczelny Tygodnika Zamojskiego;
 10. Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia;
 11. Dyrektor Katolickiego Radio Podlasia;
 12. Dyrektor Katolickiego Radio Zamość;
 13. Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Wspólnota”;
 14. Inne osoby zapraszane każdego roku przez Marszałka Województwa Lubelskiego do uczestniczenia w pracach Kapituły
 1. W posiedzeniu Kapituły uczestniczą członkowie Kapituły lub w zastępstwie wskazane przez nich osoby. Osoby wskazane uczestniczą w pracach Kapituły na takich samych warunkach, jak członkowie.
 2. Członkowie Kapituły mają prawo zgłosić swoje kandydatury do tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” w formie pisemnej na dwa dni przed posiedzeniem Kapituły.
 3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Marszałek Województwa Lubelskiego przesyłając pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia.
 4. W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 posiedzenie Kapituły może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym przypadku przy braku sprzeciwu Członka Kapituły nie ma zastosowania tryb tajnego głosowania, o którym jest mowa w pkt. 10.
 5. Wyboru nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” dokonuje Kapituła, która w pierwszym etapie wyłoni 3 nominacje w każdej kategorii: osoba, instytucja, firma, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. W drugim etapie Kapituła przyzna spośród nominowanych, trzy równorzędne tytuły "Ambasadora Województwa Lubelskiego": osobie, instytucji oraz firmie, w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 6. Niezależnie od tytułów przyznanych zgodnie z pkt. 10, Kapituła na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego może przyznać specjalny tytuł „Ambasadora Województwa Lubelskiego” zarówno podmiotom zgłoszonym zgodnie z pkt. 2 lub 7, jak również innym podmiotom, które zostaną uznane za spełniające wymagania określone w pkt. 1. Wybór dokonywany jest w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.
 7. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz w lokalnych mediach zostaną zamieszczone informacje o nominowanych przez Kapitułę wyłonionych w pierwszym etapie w każdej z kategorii: osoba, instytucja, firma.
 8. Wyróżnieni tytułem "Ambasadora Województwa Lubelskiego" podczas Gali otrzymują pamiątkowe statuetki z wygrawerowanym napisem zawierającym tytuł, imię i nazwisko, nazwę instytucji lub nazwę firmy oraz rok, za który tytuł został przyznany, a także okolicznościowe dyplomy.
 9. Gala odbywa się w pierwszym półroczu następującym po roku, za który przyznawany jest tytuł.
 10. Wydarzenie powyższe ma charakter uroczystości, na którą zapraszani są przedstawiciele różnych środowisk Lubelszczyzny. W trakcie Gali mają miejsce oficjalne wystąpienia władz samorządowych i rządowych, wręczenie statuetek i dyplomów, występy artystyczne.
 11. Przedsięwzięcie jest nagłaśniane w prasie, radio i telewizji.
 12. Stroną organizacyjną konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” zajmuje się Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 13. W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wzrostem zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 zastrzega się zmianę terminu i sposobu wręczenia pamiątkowych statuetek i okolicznościowych dyplomów.

Więcej informacji na temat XXV edycji konkursu Ambasador Województwa Lubelskiego. jest dostępnych na stronie: https://promocja.lubelskie.pl/ , bądź bezpośrednio pod linkiem https://shorturl.at/nwKRV 

 

DOTYCHCZASOWI LAUREACI HONOROWEGO TYTUŁU

„AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO” 1999 – 2022

1999

 • Prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Zespół Muzyczny „Budka Suflera”
 • Piłkarki Ręczne Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Montex Lublin” obecnie MKS Perła Lublin.

2000

 • Leszek Mądzik – dyrektor artystyczny Teatru Scena Plastyczna KUL,
 • prof. dr hab. Andrzej Kokowski – Dyrektor Instytutu Katedry Archeologicznej UMCS,
 • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim

2001

 • Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski – Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii SPSK 4 w Lublinie
 • Muzeum Lubelskie w Lublinie
 • Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA w Bogdance

2002

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie obecnie Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej obecnie Zespół Tańca Ludowego  UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego
 • „PERŁA” - Browary Lubelskie S.A.

2003

 • Zespół Pieśni i Tańca „JAWOR” Akademii Rolniczej w Lublinie  
 • JMP Gospodarstwo Ogrodnicze – Maria i Jarosław Ptaszek obecnie JMP Flowers Ptaszek Sp. Jawna.
 • BIOWET PUŁAWY Spółka z o.o.

2004

 • Zespół "Panoramy Lubelskiej" O/TVP w Lublinie obecnie Program Informacyjny TVP 3
 • Scholares Minores pro Music Antiqua – Dom Muzyki Kraczewice obecnie Dom Muzyki w Kraczewicach
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A. obecnie Grupa Azoty Puławy

2005

 • JE Ks. prof. Józef Życiński
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Henryczki" z Bychawy
 • Spółdzielnia Pszczelarska "APIS"

2006

 • Jacek Bąk - były Kapitan Piłkarskiej Reprezentacji Polski
 • Kabaret "Ani Mru Mru”
 • ELDORADO S.A. obecnie EMPERIA Holding S.A.

2007

 • Ewa Dados
 • Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
 • Zakład Leczniczy ”Uzdrowisko Nałęczów” 2008

2008

 • Ojciec Filip Leszek Buczyński
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
 • Nestle Waters Polska "Nałęczowianka" S.A. obecnie Nestle Polska S.A.

2009

 • Beata Kozidrak
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski obecnie KUL Jana Pawła II
 • WSK - PZL Świdnik S.A obecnie Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A.

2010

 • Janusz Opryński
 • Instytut Nawozów Sztucznych Puławy obecnie Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • Black Red White

2011

 • o. Ludwik Marian Wiśniewski
 • Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. obecnie Radio Lublin S.A.
 • Mostostal Puławy S.A. w Puławach

2012

 • Kazimierz Stanisław Leszczyński
 • Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
 • SIGMA S.A.

2013

 • Jan Kidaj
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw

2014

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 • URSUS S.A.

2015

 • Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) Puławy
 • POL-SKONE S.A.

2016

 • Aleksandra Tecław i Iwona Podkościelna
 • Miasto Lublin na 700 lecie
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • AMBRA S.A.

2017

 • Grażyna Torbicka
 • Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
 • Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”

2018

 • Ania Dąbrowska
 • Spice Gears - Team 5883 młodzieżowa drużyna robotyki
 • Firma Modern-Expo S.A.

2019

 • Krzysztof Cugowski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Piekarnia Sarzyński Barbara Sarzyńska
 • Polski Związek Koszykówki – Ambasador Specjalny za 2019 rok

2020

 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
 • Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego
 • Fabryka Cukierków „PSZCZÓŁKA” Sp. z o.o. w Lublinie
 • Małgorzata Hołub–Kowalik – Ambasador Specjalny za 2020 rok
 • Malwina Kopron                  –  Ambasador Specjalny za 2020 rok
 • Aleksandra Mirosław          –  Ambasador Specjalny za 2020 rok

2021

 • Prof. dr hab. n. med Elżbieta Starosławska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • ERKADO Sp. z o.o.
 • Tomasz Wójtowicz – Ambasador Specjalny za 2021 rok

2022

 • Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • Teatr Muzyczny w Lublinie
 • SPEEDWAY Lublin S.A.
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. – Ambasador Specjalny za 2022 rok
 • Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Las Vegas (Stan Nevada) – Ambasador Specjalny za 2022 rok

Łącznie przyznano 79 tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego, w tym 7 tytułów Ambasador Specjalny

Opcje strony

do góry