Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

„Potyczki redaktorskie” - konkurs dla młodzieży szkolnej

„Potyczki redaktorskie” to konkurs organizowany przez Wydział Filologiczny UMCS, w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą sprawdzić, jak dobrze znają język polski. Zadaniem uczestników będzie poprawienie celowo zmodyfikowanego tekstu i stworzenie wersji idealnej pod względem językowym, dzięki czemu sprawdzą własne umiejętności posługiwania się polszczyzną oraz redagowania tekstu. Poza tym zmierzą się z arcytrudnym testem z poprawności językowej.Konkurs odbędzie się 5 grudnia 2023 r., godz. 11:00 na Wydziale Filologicznym UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, Lublin), Sala Obrad Rady Wydziału Filologicznego (nr 9).

Warunek uczestnictwa? Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Maksymalna liczba osób uczestniczących w konkursie wynosi 50, przy zastrzeżeniu, że jedną szkołę może reprezentować 5 uczniów. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w serwisie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod linkiem z ogłoszeniem: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,22413,-potyczki-redaktorskie-konkurs-dlamlodziezy,139396.chtm. Formularz będzie aktywny od 6 listopada o 8:00 do 24 listopada o 23:59.

Konkurs organizuje Koło Młodych Dydaktyków funkcjonujące pod opieką dr Beaty Jarosz w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa i odbywa się pod patronatem Biblioteki Pedagogicznej im. KEN w Lublinie, lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Dyrektora Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego UMCS - prof. dr. hab. Arkadiusza Bagłajewskiego oraz Dziekan Wydziału Filologicznego UMCS - prof. dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz.

Więcej info: UMCS

Opcje strony

do góry