Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 16.10.2023
Autor: ks.dr Andrzej Konachowicz

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2023/2024

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to: „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – rys historyczno-kanoniczny”.

Olimpiada skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół średnich, które umożliwiają uzyskanie matury, uczęszczających na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

  • I etap – szkolny – odbędzie się 14 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 na terenie szkoły bądź punktu katechetycznego;
  • II etap – okręgowy (diecezjalny) – odbędzie się 8 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie, ul. Ruska 15 (termin ferii zimowych w woj. lubelskim - Komitet organizacyjny zabezpieczy udział uczniów na tym etapie);
  • III etap – centralny – odbędzie się 14-15 marca 2024 r. początek o godz. 12.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie elektronicznej) przeznauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 10 grudnia 2022 r. na adres: e-mail: ktp@uwb.edu.pl lub (w formie pisemnej) na adres: Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja 5.

Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń zostały zamieszczone na stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku www.prawoslawie.uwb.edu.pl .

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji i Nauki (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125).

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela ks. dr Andrzej Konachowicz - Pełnomocnik Komitetu Okręgowego siedzibą w Lublinie - Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej pod adresem: akonachowicz@lscdn.pl .

Opcje strony

do góry