Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.


W dotychczasowych trzydziestu sześciu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 335 tys. uczniów, a do zawodów bieżącej, XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie około 7 tys. uczniów z blisko 600 szkół. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej (zobacz sylwetki dotychczasowych zwycięzców Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej).

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry