Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 08.02.2023
Autor: LSCDN

Wojewódzki Konkurs "Ślady Powstania Styczniowego - historia i pamięć”

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki i Filharmonia Lubelska zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Ślady Powstania Styczniowego - historia i pamięć”.


Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z powstaniem styczniowym.    
Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte
w regulaminie konkursu „Ślady Powstania Styczniowego – historia i pamięć” oraz w dostępnych do pobrania załącznikach.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 24 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego), pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2023 roku.

 Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Marcin Rybicki, Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel 815385281,
email: marcin.rybicki@kuratorium.lublin.pl

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry