Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 23.01.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

VII Konkurs Literacki "Czytanie jest przygodą" dla uczniów SP

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie zapraszają uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą".Dwie kategorie wiekowe uczniów-uczestników konkursu: klasy I – IV oraz V – VIII.

Tematy prac konkursowych:
1. Każda książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę i każda ma serce. Napisz list do Kornela Makuszyńskiego, w którym podziękujesz mu za książkę, która zrobiła na Tobie największe wrażenie.

2. Czy Kornel Makuszyński miał rację, że „nie byłoby radości bez smutku”? W swojej pracy odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego utworu pisarza.

3. Książka naucza serce dobroci, naucza świętości cierpienia i pogody bólu. Wskaż bohatera literackiego stworzonego przez Kornela Makuszyńskiego, którego doświadczenia i postawa mogą być wzorem do naśladowania dla obecnej młodzieży.

Prace należy dostarczyć do 3 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Ireny Kosmowskiej 3 20-815 Lublin z dopiskiem KONKURS LITERACKI

• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów.

• Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.

• O szczegółach uroczystości laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną powiadomieni droga telefoniczna i elektroniczną.

• Adres e-mail do organizatorów konkursu: czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu Telefon do szkoły: 81 741 89 06.

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry