Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

VI edycja Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL JP II organizuje już po raz szósty edycję Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie.

Celem głównym konkursu jest zachęcenie młodzieży szkół średnich do zapoznania się z tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie.

Celem Konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej,
  • kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.
  • promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Udział w Konkursie można zgłosić indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły we wskazanym terminie.

Zgłoszenia można dokonać droga mailową na adres: konkursinpism@kul.pl lub agnieszka.zareba@kul.pl (tytuł wiadomości: Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i świecie), jak również drogą tradycyjną na adres:

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
Al. Racławickie 14 20- 950 Lublin
z dopiskiem – „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie  Konkursu nastąpi 12 stycznia 2023 roku w Auli Stfana Kardynała Wyszyńskiego, Gmach Główny, I piętro.

Info: KO w Lublinie  KUL 

Opcje strony

do góry