Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/13610,Konkurs-wiedzy-i-umiejetnosci-Ukraina-terra-incognita-Edycja-XVI-2022.html
19.04.2024, 19:53

Konkurs wiedzy i umiejętności „Ukraina – terra (in)cognita” Edycja XVI – 2022

To już dwunaste spotkanie festiwalowe z naszym wschodnim sąsiadem Polski – Ukrainą. Zachęceni poprzednią edycją proponujemy Wam szesnastą edycję konkursu. Tysiąc lat wspólnego sąsiedztwa zaowocowało różnymi wydarzeniami w historii – tymi, które dzieliły ludzi, jak i tymi, o których mówimy z radością. Przed nami wspólne budowanie lepszej Europy bez konfliktów, wojen, napięć, lecz Europy pokoju, wspólnych wartości, partnerstwa, szacunku i zaufania. Nasz konkurs jest propozycją i zachętą do dialogu, do lepszego poznania naszych sąsiadów. Zapraszamy do niego młodzież liceów nie tylko z Lublina, lecz również z innych miast.

Motto:
„Odkryjmy Ukrainę znaną i zapomnianą”

 

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu:

 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań o naszym wschodnim sąsiedzie
 • przygotowanie do przyszłej współpracy ludzi z obu stron granicy oraz budowanie dialogu międzykulturowego
 • zachęcenie do realizacji wspólnych projektów
 • przełamywanie stereotypów na temat sąsiadów
 • dążenie do wzajemnego poznania, zrozumienia, pojednania obu narodów
 • poznanie dziedzictwa kulturowego Ukrainy (literatura, architektura, muzyka, sport, kino, kuchnia, teatr i in.)
 • poznanie miast partnerskich Lublina na Ukrainie.

2. Organizatorzy konkursu: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina”. Festiwal odbywa się przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin.

3. Uczestnicy konkursu: młodzież klas licealnych Polski. Liczba zgłoszonych kandydatów z każdego liceum jest nieograniczona.

4. Zadania konkursowe:

 • uczestnicy rozwiązują zadania indywidualnie
 • zadania będą różnorodne (testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, twierdzenia prawda/fałsz, krótka odpowiedź (1-2 słowa) i opisowe (1-3 zdania).

5.  Formy aktywności, jakimi muszą wykazać się uczestnicy:

 • znajomość nazw największych miast Ukrainy, w tym – miast partnerskich Lublina
 • wiedza z zakresu geografii i historii państwa,
 • znajomość nazwisk wybitnych Ukraińców (wykaz w punkcie 10 regulaminu)
 • umiejętność rozpoznawania na zdjęciach wybranych obiektów zabytkowych Ukrainy (wykaz w punkcie 10 regulaminu)
 • znajomość kultury ukraińskiej – tradycje, literatura, film, muzyka, nauka architektura, muzyka, sport, kino, kuchnia, teatr i in.).

6.Kryteria zadań konkursowych:

Jury sprawdzi testy i wyłoni trzy najlepsze prace. Wyniki konkursu będą na stronie festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina” na Facebook: https://www.facebook.com/UkrainawCentrumLublina oraz zostaną wysłane na mail uczestników.

7. Kalendarz konkursu:

 • ogłoszenie konkursu – 26 października 2022 r.
 • szkół drogą mailową odbywa się do dnia 14 listopada 2022 r. na adres: ukraina.terraincognita@gmail.com z dopiskiem Konkurs ”Ukraina – terra (in) cognita”.
 • konkurs odbędzie się 17 listopada 2022 w godz. 9-10.

8. Jury konkursu:

 • przedstawiciel FKDP
 • pani dr Nadia Gergało - Dąbek
 • pani Iwona Kryczka, nauczycielka geografii XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie

9. Propozycja literatury:

 • dostępne podręczniki do szkół podstawowych VI – VIII z geografii (zagadnienia o Ukrainie), podręczniki do historii z LO
 • Wikipedia
 • UWAGA! Wideo obowiązkowe do oglądania. Na ich podstawie będą sformułowane pytania:

Piosenki:

Filmiki:

10. Zakres tematyczny do konkursu:

 • Symbole Ukrainy (flaga, godło, hymn – tytuł, ptaki, rośliny, stroje ludowe)
 • Cerkwie wschodnie w Lublinie, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, skwer Szewczenki, Cmentarz na Lipowej, Plast.
 • Największe miasta Ukrainy
 • Miasta partnerskie Lublina w Ukrainie
 • Geografia Ukrainy: wody, największe rzeki, góry.
 • Kultura ukraińska (kino, literatura, architektura, muzyka, tradycje, nauka)

 Najważniejsze wydarzeń w historii Ukrainy, które rzutowały na jej dzieje:

 1. 988 – Chrzest Rusi Kijowskiej (potomek Ruryka Włodzimierz Wielki przyjął chrzest
  z Bizancjum)
 2. koniec XV w. – powstanie Siczy Zaporoskiej
 3. 1569 – Unia Lubelska
 4. 1596 r – Unia brzeska
 5. 20 XI.1917 – utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej
 6. 1922-1933 – Wielki Głód – ludobójstwo Ukrainy dokonane poprzez wywołanie sztucznego głodu, wskutek którego na wschodzie i południu Ukrainy zginęło od 6 do 10 ml ludzi
 7. 24 sierpnia 1991 – odzyskanie niepodległości Ukrainy oraz 28 czerwca 1996 – uchwalenie Konstytucji Ukrainy
 8. Listopad 2004 – Pomarańczowa Rewolucja.
 9. Listopad 2013 – EuroMajdan
 10. Od kwietnia 2014r – Antyterrorystyczna operacja na Wschodzie Ukrainie

 Znane postacie

 1. Taras Szewczenko
 2. Wasyl Stus
 3. Lesia Ukrainka
 4. Iwan Franko
 5. Oleg Sencow
 6. Rusłana Łyżyczko
 7. Dżamała (Jamala)
 8. Skriabin (Andrij Kuźmenko)
 9. Emilian Kowcz
 10. Wasyl Spiwak

 

Opcje strony