Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 25.10.2022
Autor: LSCDN

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców I Racjonalistów zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 do rywalizacji o tytuł Młodego Innowatora w Olimpiadach Innowacji Technicznych w Mechanice, Elektronice i Mechatronice, Ochronie środowiska oraz Telekomunikacji i Informatyce.

Olimpiada organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Regulamin olimpiad znajduje się na stronie https://www.pzswir.pl/olimpiady.

Opcje strony

do góry