Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs "Pies ze schroniska najlepszym przyjacielem człowieka"

Fundacja Serce Świata serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu a także możliwość stworzenia ilustracji do książki „Psie Troski”.

Temat konkursu

„Psie Troski”, roboczy tytuł; „Pies ze schroniska najlepszym przyjacielem człowieka".

Zadanie

Stworzenie ilustracji do fragmentów książki „Psie Troski”

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych klas 1-3.

Warunki uczestnictwa

Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.).

Wykonane prace należy wysłać do 04.11.2022 (liczy się data stempla pocztowego).

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać:

- imię, nazwisko i wiek autora,

- tytuł pracy

- kontakt mailowy do opiekuna grupy/ klasy.

Pozyskane dane osobowe będą wykorzystane do kontaktu związanego z informowaniem o konkursach oraz do wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w książce i materiałach dotyczących noweli „Psie Troski” z opracowaniem lekturowym.

Termin i warunki dostarczenia prac

Prace należy przesłać pocztą na adres ul. Borecka 25, 03-034 Warszawa z dopiskiem: ”Psie Troski”

do 04.11.2022 (liczy się data stempla pocztowego).

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry