Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

V Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Moja mała Ojczyzna”

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie jest organizatorem V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Moja mała Ojczyzna”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa lubelskiego.

Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych.
2. Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  
3. Uwrażliwianie dzieci na piękno naszej Ojczyzny.
4. Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.  
5. Rozwijanie uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci, wyłanianie talentów.  

Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę.
Prace dostarczone/nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
Prace należy wykonać na kolorowym kartonie w formacie A4 – technika plastyczna: wyklejanka z bibuły karbowanej – kuleczki.
Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu dotyczącą rozumienia patriotyzmu, niepodległości, postaw, piękna Ojczyzny. 

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Moja mała Ojczyzna”, konkurs plastyczny dla klas I-III do dnia 04.11.2022 r. Data stempla pocztowego decyduje o zachowaniu terminu.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry