Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/13451,Konkurs-quotFizyczne-Sciezkiquot.html
2022-11-30, 20:47

Konkurs "Fizyczne Ścieżki"

"Fizyczne Ścieżki" to konkurs uczniowski, organizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do zainteresowanych fizyką uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym o profilu zawodowym.

Kategorie konkursowe

Praca Naukowa

Zdecydowanie najtrudniejsza kategoria i najostrzej oceniana. W tym wypadku uczestnik (lub dwie – trzy osoby wspólnie) musi napisać prawdziwą pracę naukową, nie będącą prostym opracowaniem jakiegoś tematu. Oczekujemy pomiarów, analizy uzyskanych wyników i wniosków. Oczywiście nie wszystkie prace muszą być doświadczalne. Chętnie przeczytamy prace obliczeniowe, teoretyczne czy konstrukcyjne. Nadal jednak wszystkie muszą spełniać normy pracy naukowej.

Pokaz zjawiska fizycznego

Wesoła i widowiskowa kategoria, w której oczekujemy od uczestnika (lub dwu – trzyosobowej grupy) stworzenia prezentacji, która zachwyci widzów i jury. Pokaz musi przedstawiać jakieś zjawisko fizyczne, a autorzy muszą udowodnić, że je rozumieją i potrafią wytłumaczyć obserwatorom.

Esej

Kategoria lubiana szczególnie przez tych, którzy lubią fizykę, a nie lubią liczb. Tu możecie popisać się swoją elokwencją i przemyśleniami na w zasadzie wszelkie tematy związane z fizyką jako nauką, z jej historią, zjawiskami fizycznymi. Możecie też pisać o uczonych, urządzeniach… o czym chcecie, byle byście byli w stanie udowodnić podczas finału, że to o Fizyce. Bardzo ważnym elementem jest to, czy praca jest esejem, czyli musi być w niej przedstawiony jakiś problem i autora opinia na jego temat.

Laureaci Konkursu otrzymają możliwość bezwarunkowego przyjęcia na studia na wydział fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego lub Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy czym w przypadku tego ostatniego wspomnianą możliwość otrzymują tylko ci laureaci, którzy zdają maturę w roku rozstrzygnięcia Konkursu.

Prace konkursowe należy przesyłać pod adres: fizycznesciezki@ncbj.gov.pl do 31 stycznia 2023 roku. Informacje dotyczące formy finału oraz jego dokładnego terminu zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Więcej info: KO w Lublinie  Konkurs Fizyczne Ścieżki

Opcje strony