Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 28.06.2022
Autor: LSCDN

II Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Lubelskie. Smakuj życie!”

Smakuj Lubelskie i nakręć film! Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski. Termin nadsyłania filmów do 10 października 2022 r.

"Celem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w ramach której będzie opowiedziana unikalna historia inspirująca do odwiedzenia Regionu Lubelskiego".

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich twórców: amatorów, profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów). Nagrodzone Filmy będziemy wykorzystywać do promocji Regionu Lubelskiego w Polsce jak i za granicą. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania filmów wykonanych techniką cyfrową (kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem).

Uczestnicy konkursu nagrają krótkometrażowe materiały filmowe pokazujące w sposób pozytywny aktywne formy spędzania czasu oraz atrakcje turystyczne na terenie administracyjnym województwa lubelskiego i związanego tematycznie z hasłem: „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Kategorie konkursowe:

film o długości do 15 sec.

film o długości od 15 sec. do 3 minut.

Pracę konkursową zapisaną na płycie CD/DVD lub nośniku pendrive wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia i oświadczeniami należy przesłać pocztą lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (z dopiskiem: „Konkurs filmowy”) lub dostarczyć osobiście na powyższy adres.

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Oddział Turystyki – tel. 81 44 16 786 lub sekretariatu 81 44 16 789, email: promocja@lubelskie.pl.

Regulamin Konkursu.  Karta zgłoszenia.

Więcej info: 

Opcje strony

do góry