Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs Bożonarodzeniowy

Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają pełnoletnich mieszkańców terenów wiejskich do udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym.

      

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

  • Piernikowa ozdoba świąteczna.
  • Lubelski stroik świąteczny.
  • Tradycyjna ozdoba choinkowa.

Celem wydarzenia jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podkreślenie roli tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz pielęgnowanie tradycji.

Udział w konkursie może wziąć pełnoletni mieszkaniec obszarów wiejskich. Prace wraz z kompletnym zgłoszeniem (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2) należy przesłać lub złożyć osobiście do 14 grudnia 2021 r. pod adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs Bożonarodzeniowy.

Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród finansowych w każdej z kategorii.

Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego

Karta zgłoszenia udziału (Załącznik nr 1)

Klauzula informacyjna oraz oświadczenia i zgody (Załącznik nr 2) 

 Więcej info:

Opcje strony

do góry