Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół średnich maturalnych dla młodzieży, którzy uczęszczają na lekcje religii prawosławnej do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

     

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2021/22 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej.Temat tegorocznej olimpiady: „Dydaktyczno-pedagogiczne elementy nauczania św. Apostoła Pawła"

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:
I etap – szkolny – odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 12 00  
- uczestnicy spoza woj. podlaskiego po zgłoszeniu do Komitetu Głównego do dnia 26 listopada 2021 r.
Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych  tematów.
 
II etap – okręgowy – odbędzie się 16  lutego 2022 r. o godz. 12 00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.
Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.
 
III etap – centralny – odbędzie się  17-18 marca 2022 r. początek o godz. 12 00  w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.
Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie elektronicznej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do 26 listopada 2021 r. na adres: e-mail: ktp@uwb.edu.pl, lub (w formie pisemnej) na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja 5.

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji i Nauki (rozporządzenie MENiS z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem Olimpiady jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.


Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń zostały zamieszczone na stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku www.prawoslawie.uwb.edu.pl .

Opcje strony

do góry