Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 31.03.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Konkurs na przekład z rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego

Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza Konkurs na przekład literacki z języków rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego m.in. dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

                                 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przetłumaczenie i  nadesłanie tekstu przekładu jednego wybranego utworu na adres mailowy: przeklad@kul.lublin.pl

wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1), pisemnym potwierdzeniem zgody na udział w Konkursie (zał. 2 – osoby pełnoletnie, zał. 3 – osoby niepełnoletnie)  i podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 4).

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 roku.

Wykaz tekstów zatwierdzonych do celów konkursowych wraz z ich adresami bibliograficznymi oraz regulamin Konkursu zamieszczony jest poniżej. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem: przeklad@kul.lublin.pl

Regulamin konkursu

Wykaz tekstów do tłumaczenia

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowyZał. 2. Zgoda

Zał. 3. Zgoda rodzica

Zał. 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Info KUL

Opcje strony

do góry