Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/12274,IX-Ogolnopolski-Konkurs-Logiczny-KUL-JP-II.html
2021-04-12, 09:07

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny - KUL JP II

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju. Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.


Ze względu na panującą epidemię w tegorocznej edycji Konkursu wprowadzono kilka zmian organizacyjnych. Najważniejszą jest ta, że pierwszy (szkolny) etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego odbędzie się w formie ONLINE  21 kwietnia 2021 r. (środa) w godzinach 09.00-10.00 CET.
 
Choć sposób rejestracji szkół się nie zmienił, istotnie zmodyfikowaliśmy sposób rejestracji uczestnictwa uczniów. Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na naszej stronie konkurslogiczny.kul.pl .

31 MARCA 2021. Uczestnicy I etapu konkursu dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle. Podczas rejestracji uczniowie podają dane adresowe szkoły włącznie z numerem REGON. Po zarejestrowaniu uczestnicy przesyłają za pośrednictwem platformy Moodle konkursu kopię (wyraźne zdjęcie lub skan) wydrukowanych i podpisanych oświadczeń i klauzuli informacyjnej.

Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. 

W tej chwili jest już aktywny formularz rejestracji szkół. Wkrótce będzie aktywny formularz rejestracji uczniów.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 13 maja 2021 r. podczas LXIII Tygodnia Filozoficznego.

Więcej info: KUL JP II

Opcje strony