Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 17.02.2021
Autor: Dariusz Kiszczak

Konkurs "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Julii Hartwig"

Przypominamy o "konkursach czechowiczowskich": XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim (jego laureaci będą oni reprezentować województwo lubelskie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. J. Czechowicza 15 marca 2021 r.) i Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Julii Hartwig", które są organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie.

Termin przyjmowania uczestników eliminacji konkursu recytatorskiego i prac konkursowych mija 25 lutego br.

Cele Konkursu:

Pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości Józefa  Czechowicza i Julii Hartwig, rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką, umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

Zasady uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego,
 • wykonanie prac w formacie nie mniejszym niż A3 w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane, tkanina artystyczna, aplikacja, makrama, ilustrujących wybrany wiersz Józefa Czechowicza lub Julii Hartwig,
 • nie będą brane pod uwagę ani oceniane prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa, wyklejane ziarnami, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.
 • ilość nadesłanych prac nieograniczona.

Przesyłanie prac:

 • prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, tytuł wiersza, który zainspirował autora pracy, nazwa i adres szkoły 
 • zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły zilustrowanych wierszy (zbiorowa karta zgłoszenia). Na opakowaniu należy wpisać nazwę konkursu i województwa,
 • termin nadsyłania prac: 25 lutego 2021r. pod adresem:
 • Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin
 • z dopiskiem „ILUSTRACJE...”

Ocena prac:

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

 • klasy I – III szkoły podstawowej,
 • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
 • kl. VII i VIII szkoły podstawowej,
 • szkoły ponadpodstawowe.
           

6 marca 2021 roku poznamy pierwszych laureatów konkursów poezji Józefa Czechowicza wyłonionych w XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim. Będą oni reprezentować województwo lubelskie w XXI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. J. Czechowicza 15 marca 2021 r.

Lista laureatów etapu ogólnopolskiego zostanie opublikowana na stronie organizatora 15 marca 2021r., wówczas rozpocznie się głosowanie internetowe i przyznana zostanie Nagroda Publiczności.

Ostateczne, pełne wyniki Konkursu poznamy 19 marca 2021 r.

Info: MDK "Pod Akacją"

Opcje strony

do góry