Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

IV edycja ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie serdecznie zaprasza ucznió klas 5-8 ze szkół podstawowych z całej Polski do udziału w IV edycji Konkursu Filmowego "Science Movie”. Filmy na konkurs należy przesyłać do 30 kwietnia br.

Patronat honorowy:

Celem konkursu jest promowanie i rozwijanie zainteresowań światem przyrody, kształtowanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych doświadczeń przyrodniczych, a także kształtowanie kompetencji filmowych.

Uczniowie przygotowują film prezentujący JEDNO wybrane doświadczenie przyrodnicze (wraz z jego wyjaśnieniem)
indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. 
Czas trwania filmu – do 3 minut.

Struktura przesyłanych filmów winna być następująca: tytuł, doświadczenie z wyjaśnieniem, imię i nazwisko uczestnika/-ów i opiekuna oraz nazwa szkoły.

Prace można przesyłać na nośniku CD lub pendrive.
Nośniki nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Każdy nośnik należy włożyć do koperty A4 lub A5 i opisać wg schematu (metryczki).

Kryteria oceny to poprawność merytoryczna, bezpieczeństwo zachowane podczas wykonywania doświadczenia, odniesienie do codziennego życia, pomysłowość, oryginalność pracy, kompetencje filmowe.

Info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry