Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 31. Ogólnopolskim konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Opowiadania należy dostarczyć do dnia 26 marca 2021 r.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, poszerzenie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, propagowanie zachowań fair play, propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą.

Konkurs im. Jana Parandowskiego (zapoczątkowany w 1989 r.) to we współczesnej kulturze olimpijskiej  jedyny o długiej tradycji  nieokazjonalny konkurs literacki dla młodzieży. Od 2001 roku opowiadania laureatów wydawane są w formie książkowej oraz prezentowane w na stronie internetowej PKOl.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów:
a) IV – VI klas szkół podstawowych
b) VII i VIII klas szkół podstawowych.

Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie na świecie.

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii: a) własnego doświadczenia sportowego, b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych, c) zasady fair play i szacunku dla innych, d) radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą, e) równowagi między ciałem a umysłem, f) tradycji sportowych w rodzinie.

Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5.

Więcej info: KO w Lublinie PKOl

Opcje strony

do góry