Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Ogólnopolski konkurs historyczny o ppłk. Janie Kowalewskim

Senat RP ustanowił rok 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „»Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry«”. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921)".

Cele konkursu:

 • poznanie biografii Jana Kowalewskiego (1892-1965)
 • poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie I wojny światowej oraz walkach o granice kraju do 1921 r. i kształtowaniu się struktur państwowych II Rzeczpospolitej oraz życia politycznego państwa w latach 1917-1921
 • kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich, literackich i popularnonaukowych
 • kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

Warunki udziału w konkursie:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
 • Konkurs jest trzyetapowy.
 • Do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły uczniowskie.
 • W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. 
 • Każdy zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.

Udział uczniów w konkursie zgłasza dyrektor szkoły do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl.

W pierwszym etapie konkursu trzyosobowy zespół uczniowski przygotowuje do wyboru:
a) projekt gazety szkolnej: tradycyjnej – w formacie pdf lub doc, bądź e-gazety (nie prezentacja), poświęconej postaci Jana Kowalewskiego i/lub wybranemu aspektowi historii Polski 

lub

amatorskie nagranie audycji radiowej w pliku MP3 poświęconej postaci Jana Kowalewskiego i/lub wybranemu aspektowi historii Polski.

Terminy:

 • zgłaszanie uczestników – do 13 listopada 2020 r.
 • nadsyłanie prac – do 30 listopada 2020 r.
 • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 7 grudnia 2020 r.
 • test online dla drużyn zakwalifikowanych do finału – 12-13 grudnia 2020 r.
 • finał konkursu – 18 grudnia 2020 r.

Szczegłówe informacje w regulamienie Konkursu.

Opcje strony

do góry