Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs wiedzy "Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku"

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych – nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie do 30 listopada 2020 r.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu IPN proponuje udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2021 r.

Organizator lubelskich eleminacji:

OBEN Lublin – Grzegorz Makus
tel. (81) 536 34 58; kom. 609 572 138, grzegorz.makus@ipn.gov.pl

Więcej info: IPN

Opcje strony

do góry