Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs "Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku"

Konkurs "Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Termin nadsyłania prac (projektów edukacyjnych) do 21 października br.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu w zespołach złożonych z 2-4 uczniów pod opieką nauczyciela projekt edukacyjny, którego tematyka dotyczy historii wojny polsko-bolszewickiej na terenie województwa lubelskiego, przebiegu działań zbrojnych, losów żołnierzy na froncie lub różnorodnych form patriotycznego zaangażowania społeczeństwa w czasie walk z najeźdźcą.
 
Praca może obrać jedną z wymienionych form: 
• plakatu;
• lapbooka – teczki kreatywnej (czym jest lapbook? Kliknij tutaj)
• grafiki komputerowej;
• komiksu
• wystawy (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wystawy);
• scenki filmowej;
• flash mob’u;
• reklamy w formie graficznej/filmowej;
• audycji radiowej / podcastu;
• zdjęć;
• utworu słownego;
• lub innej formy artystycznej. 

Prace wykonane w jednej z technik elektronicznych należy przesłać na nośniku pamięci, np. płycie CD, DVD lub na pendrive.

Regulamin Konkursu.

Do udziału w drugim etapie zaproszonych zostanie dziesięć drużyn szkolnych w każdej z kategorii, których prace zostały najwyżej ocenione przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli: Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, którzy są partnerami Projektu.

Więcej info: KO w Lublinie  LUW

Opcje strony

do góry