Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Data publikacji: 15.09.2020
Autor: Dariusz Kiszczak

XIX edycja Konkursu NBP na pracę pisemną z ekonomii

W Konkursie organizowanym przez Narodowy Bank Polski mogą uczestniczyć uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania tematyką ekonomii. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej.

Organizator chce  zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów
w warunkach gospodarki rynkowej.

Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących tematów:

  • dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych: „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rola banków centralnych
    w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Objętość prac konkursowych nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10 stron formatu A4. Mogą one zawierać elementy graficzne, takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

Termin nadsyłania prac konkursowych (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) mija 13 października 2020 r.

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Będą to nagrody finansowe.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Koordynator konkursu:
Kinga Sternik
Departament Edukacji i Wydawnictw
e-mail: mlodziez@nbp.pl
tel: +48 22 185 14 50

Info: MEN NBP 

Opcje strony

do góry