Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Mediacja rówieśnicza sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym "Moje prawo do mediacji rówieśniczej" oraz literackim "Moje prawo do mediacji – pierwszy stopień wtajemniczenia do mediacji sądowej i pozasądowej?", organizowanych w ramach programu "Mediacja rówieśnicza sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole".

Termin nadsyłania prac konkursowych przez szkoły uczestniczące w programie został przesunięty do 22 września br.

W związku z przygotowaniami obchodów dziesięciolecia programu na Lubelszczyźnie z udziałem Rzecznika Praw Dziecka organizatorzy proszą o nadsyłanie na nośnikach elektronicznych informacji i zdjęć z prowadzonego na terenie szkoły programu oraz opisu ważnych dla szkoły pomysłów, wydarzeń itp., pamiętając przy tym o zgodzie rodziców na publikację wizerunków ich dzieci.

Wymagane wzory zgody rodziców na publikację wizerunku czy cesję praw autorskich znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie w zakładce Edukacja Prawna – Mediacje Rówieśnicze.

"Pozdrawiam serdecznie młodzież szkolną, opiekunów-koordynatorów programu wewnątrz szkoły i całą kadrę pedagogiczną",

Sędzia Eleonora Porębiak-Tymecka, 
Koordynator do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej
Sądu Okręgowego w Lublinie

Więcej info: KO w Lublinie  SO w Lublinie

Opcje strony

do góry