Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

"Razem chronimy środowisko!" - konkurs dla szkół podstawowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wraz z Kuratorium Oświaty w Lublinie zapraszają uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w konkursie "Razem chronimy środowisko!". Zgłoszenia do 1 czerwca 2020 r., prace konkursowe należy przesłać do 30 października br.

Celem głównym Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody, jak i uświadamianie zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmu ukazującego w sposób kreatywny wszelkie działania związane z realizacją celów szczegółowych Konkursu, podejmowane w szkole na rzecz ochrony środowiska.

Nagrodę w tegorocznym konkursie stanowi dofinansowanie w wysokości do 14 tys. zł brutto zakupu wyposażenia do pracowni biologicznej w szkołach, których uczniowie przygotują najlepsze filmy. Do wygrania jest 25 takich nagród!

             

Więcej info:  KO w Lublinie 

Opcje strony

do góry