Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

III edycja Konkursu Filmowego "Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w III edycji Konkursu Filmowego "Science Movie”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z całej Polski. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie filmu prezentującego wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne. Prace należy przesyłać do 13 marca br.

Celem konkursu jest:

  •  promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody, interesujących zjawisk fizycznych czy chemicznych oraz wyjaśniania ich natury,
  • kształtowanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonych doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań światem przyrody,
  • pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów,
  • kształcenie kompetencji kluczowych (podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność),
  • kształtowanie umiejętności zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywanych doświadczeń.

Zadanie konkursowe: uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać w terminie od 27.01.2020 do 13.03.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie ul. Narutowicza 8,
20-004 Lublin z dopiskiem "Konkurs science movie".

Patronat honorowy III edycji Konkursu:

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony

do góry