Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

X Ogólnopolski Konkurs Literacki "Płynąć pod prąd"

Szkoły Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół zapraszają uczniów szkół podstawowych (ukończone 13 lat) i szkół ponadpodstawowych do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkurs Literackiego "Płynąć pod prąd". Termin zgłoszenia pracy konkursowej do15 kwietnia br.

Celem konkursu "Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej: Zbigniew Herbert w „Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy „(…) płyną pod prąd (…) ‘‘, że są spadkobiercami „(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”.  Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych.

Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze i przyznaje każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia.

Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski.

Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek.

Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe, takie jak Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Więcej info "Płynąć pod prąd" 

Opcje strony

do góry