Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Powiatowy Konkurs Historyczny "Wolna–Niepodległa"

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: Miasto Zamość, powiat biłgorajski, powiat hrubieszowski, powiat tomaszowski i powiat zamojski. Rozgrywany będzie w dwóch kategoriach. Przewidziano dwa etapy: (szkolny i powiatowy). Na każdym etapie uczniowie będą mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Na etapie szkolnym wyłonionych zastaje dwóch, w części powiatowej trzech laureatów. Zgłoszenia do etapu szkolnego do 8 listopada br.

Zakres tematyczny dotyczy zagadnień:

organizacje niepodległościowe (Związek Walki Czynnej, Związek Strzelecki, Towarzystwo Strzelec)

orientacje polityczne społeczeństwa polskiego;

sprawa polska w czasie I wojny światowej;

Legiony Polskie i inne formacje wojskowe;

ojcowie niepodległości (Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński);

pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich;

kształtowanie się granic państwa polskiego w latach 1918 - 1922 (powstania, plebiscyty, wojna polsko-bolszewicka, konflikt polsko-ukraiński – Orlęta Lwowskie, przyłączenie Wileńszczyzny);

aspekty społeczno-gospodarcze odbudowy państwa.

Terminy:

Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie - 8.11.2019 r.

Etap szkolny – 29.11.2019 r. godz. 1000

Przekazanie listy laureatów zakwalifikowanych do etapu powiatowego – 5.12.2019 r.

Etap powiatowy – 12.12.2019 r. godz. 10.00.

Organizatorami Konkursu "Wolna-Niepodległa" są: Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński wspólnie z Wojewodą Lubelskim
i Lubelskim Kuratorem Oświaty.

Więcej info w załączniku.

Opcje strony

do góry