Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

"Zjednoczeni w Europie"- konkurs dla uczniów szkół woj. lubelskiego

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w konkursie "Zjednoczeni w Europie" uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Konkurs ma charakter zespołowy. W skład zespołu wchodzi od 2 do 4 uczniów oraz opiekun – nauczyciel z danej szkoły. Z danej szkoły może brać udział maksymalnie trzy drużyny.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego.

Etap szkolny polega na przygotowaniu w zespołach pod opieką nauczyciela projektu edukacyjnego, którego tematyka dotyczy historii Unii Europejskiej, bądź członkostwa Polski w Unii.

Praca może obrać formę: plakatu; grafiki komputerowej; scenki filmowej;  flash mob’u zapisanego na nośniku pamięci; reklamy w formie graficznej/filmowej; audycji radiowej; zdjęć; utworu słownego lub inną formą artystyczną.

Prace konkursowe należy przesłać do 21 października 2019 roku.

Prace należy przesyłać na adres mailowy bjanik@lublin.uw.gov.pl

lub dostarczyć osobiście na biuro podawcze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej

lub przesłać na adres Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin z dopiskiem "Konkurs Zjednoczeni w Europie".

Decyduje data wpływu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Info KO w Lublinie

Opcje strony

do góry