Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Ogólnopolski konkurs o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

W związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą ​rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem losów obywateli II Rzeczpospolitej w ZSRR.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową lub gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu.

Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu i opiekuna oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu.


Terminy: zgłaszanie uczestników – do 4 października 2019 r.

nadsyłania prac – do 28 października 2019 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego)

ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 8 listopada 2019 r.

finał konkursu – 22 listopada 2019 r.

Gustaw Herling-Grudziński urodził się w Kielcach w rodzinie o żydowskich korzeniach, ale przez całe życie nie eksponował tego. Wbrew ojcu studiował polonistykę. 

Po wybuchu II wojny światowej założył organizację konspiracyjną Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa. W 1940 r., chcąc nielegalnie przedostać się z Grodna do Wilna, wpadł w ręce NKWD, zdradzony przez przewodników. Trafił do gułagu w Jercewie. Został z niego zwolniony po dramatycznej głodówce. Domagał się wcielenia do armii Andersa, na mocy układu Sikorski-Majski. Przeszedł z nią cały szlak bojowy, walcząc m. in. pod Monte Casino.

Po wojnie pracował dla Radia Wolna Europa w Monachium (1952-1955), potem na stałe osiadł w Neapolu, gdzie poślubił Lidię Croce, córkę Benedetta, wybitnego włoskiego filozofa i pisarza.

Więcej info IPN

Opcje strony

do góry