Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

V edycja "Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL JP II organizuje już po raz piąty edycję "Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. lubelskiego. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 23 września 2019 roku.

Celem Konkursu jest:

1) popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

2) rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej,

3) kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

Udział w Konkursie można zgłosić indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły we wskazanym terminie.

Zgłoszenia można dokonać droga mailową na adres: konkursinpism@kul.pl lub agnieszka.zareba@kul.pl 
(tytuł wiadomości: Konkurs wiedzy o Polsce, Europie i świecie) oraz drogą tradycyjną pod adres: I
nstytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, z dopiskiem – "Konkurs”. 

Rozstrzygnięcie  Konkursu nastąpi 23 października 2019 roku w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW - 114 (budynek przy al. Racławickich 14).

Info KUL

 

Opcje strony

do góry