Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/10909,quotZostan-uDOSTEPniaczemquot-ogolnopolski-konkurs.html
2019-06-16, 03:37

"Zostań uDOSTĘPniaczem" - ogólnopolski konkurs

Konkurs Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla uczniów klas IV–VII szkół podstawowych, w tym także szkół integracyjnych i specjalnych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową. Termin przyjmowania zgłoszeń do 18 czerwca 2019.

Celem Konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni. 

Zadanie konkursowe

Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową. 

"uDOSTĘPniacze" to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

Lekcje dla uczniów - każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom (dla grupy min. 20 uczniów) 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdzie się min. film animowany.

Szkolenie - specjalne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.

Nagrody – "uDOSTĘPniacze" to Konkurs, w którym każdy wygrywa! Nagrodami w Konkursie są: nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczycieli, upominki, a także warsztaty. Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej, która odbędzie się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie w październiku 2019 r., a także w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik. 

Warsztaty – każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma od 3 do 6 warsztatów z dostępności dla uczniów. Zajęcia poprowadzą profesjonalni trenerzy delegowani przez Organizatorów Konkursu. 

Info Konkurs

Opcje strony