Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego - KUL JP2

Rejestracja Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów (forma kontaktu: poczta e-mail). Zgłoszenia dokonuje poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). Skan wypełnionej karty należy przesłać za pośrednictwem maila do 1 marca 2019 pod adres: konkurslogiczny@kul.pl .

"... bo logika wydaje się końcowym przystankiem ludzkiego myślenia"
- motto Konkursu.

Etap I Szkolny

Etap I – szkolny należy przeprowadzić w dniach 5 – 8 marca 2019 r. Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 4 marca 2019 r.

Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut. 

Wyniki

Komisja Konkursowa do dnia 25 marca 2019 r. dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje: a) po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów, b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów.

Etap II Finałowy

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 11 kwietnia 2019 r. podczas LXI Tygodnia Filozoficznego.

Więcej info Konkurs

Opcje strony

do góry