Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

Konkurs na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego

Organizatorem 29. Ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego jest Polski Komitet Olimpijski. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów a) IV – VI klas szkół podstawowych, b) VII i VIII klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Opowiadania na konkurs nalezy dostarczyć do 2 kwietnia 2019.

Opowiadanie powinno na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko Autora, klasę, adres (z kodem pocztowym) i numerem telefonu szkoły (z numerem kierunkowym) oraz imię i nazwisko Opiekuna Naukowego. 2. Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii: a) własnego doświadczenia sportowego, b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych, c) zasady fair play i szacunku dla innych, d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą, e) równowagi między ciałem a umysłem, f) tradycji sportowych w rodzinie. 3. Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5. 4. Opowiadanie powinno zbyć zgodne z Kartą Olimpijską oraz Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które dostępne są na stronie www.olimpijski.pl 

Więcej info KO w Lublinie  PKOl

Opcje strony

do góry