Centrum LSCDN

MiMaK 2020 - regionalny konkurs matematyczny dla uczniów klas III

MiMaK 2020 - II etap

Eliminacje szkolne /gminne odbędą się - 25 marca 2020 godzina 10.00 - środa

I etap gminny/szkolny konkursu MiMaK 2020

 • Gminny (międzyszkolny)
 • Szkolny - w szkołach miejskich (międzyklasowy)

Eliminacje szkolne /gminne odbędą się - 25 marca 2020 godzina 10.00 - środa

Po odbiór zadań konkursowych do II etapu zgłosi się przewodniczący komisji lub przedstawiciel gminy/szkoły wytypowany przez przewodniczącego (zadania przewodniczący kseruje dla wszystkich uczestników z terenu gminy lub szkoły) - w dniach 23-24.03.2020:

 • Rejon Zamość - odbiór zadań - LSCDN O/Zamość ul. Sienkiewicza 5,
 • Rejon Biłgoraj - odbiór zadań - SP nr 1 w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3/7,
 • Rejon Hrubieszów - odbiór zadań - SP nr SP Nr 3 w Hrubieszowie ul. Zamojska 16,
 • Rejon Tomaszów Lub. - odbiór zadań - SP nr 3 w Tomaszowie Lub. ul. Żwirki i Wigury 6,

Nad przebiegiem konkursu i oceną prac czuwa komisja wyłoniona spośród nauczycieli EW danej szkoły/gminy.

Uwaga: W skład komisji wchodzą nauczyciele, których uczniowie nie biorą udziału w konkursie.

 • Po II etapie konkursu należy przestać protokoły /wg załączonego wzoru - w wersji elektronicznej (nie skany - dane wpisane do tabeli - potrzebne do statystyk) do osoby odpowiedzialnej za dany rejon lub złożyć osobiście - do dnia 01 kwietnia 2020
 • Jeśli protokół nie zostanie przesłany w określonym terminie, będzie to równoznaczne z wyeliminowaniem danej szkoły/gminy z dalszego etapu konkursu.
 • Wzór protokołu oraz zestawienie szkół - do pobrania w załączniku - ukaże się wkrótce
 • Jeśli brak szkoły - prosimy o kontakt z organizatorem.

Kontakt:

 • Rejon Biłgoraj - Joanna Kaczebura tel. 792 118 062,  e-mail: jkaczebura@lscdn.pl
 • Rejon Hrubieszów i Zamość - Weronika Barbara Kołtun tel.  605 743 911, e-mail: wkoltun@lscdn.pl
 • Rejon Tomaszów Lub. - Maria Winiarska tel. 501 504 460,  e-mail: mwiniarska@lscdn.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu ukażą się na stronie internetowej www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/zamosc

Adres: LSCDN Oddział w Zamościu 22-400 Zamość ul. Sienkiewicza 5

Opcje strony

do góry