Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 09.03.2021
Autor: Ireneusz Maksim

Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

LSCDN i Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie zapraszają uczniów szkół średnich oraz zdolnych uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej do udziału w konkursie na referat z zakresu astronomii w województwie lubelskim w roku szkolnym 2020/2021 oraz laureatów konkursu do udziału w Wojewódzkim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym.

Konkurs i seminarium jest organizowany w celu popularyzacji astronomii i astronautyki oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich  województwa (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.).  Dodatkowo możliwy jest udział uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Uczestnicy konkursu piszą referaty na dowolnie przez siebie wybrane tematy z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty, zawierające wyniki własnych obserwacji, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe itp.

Uczniowie piszący referaty, mogą korzystać z konsultacji, udzielanych przez nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników uczelni.

Pisemna praca powinna mieć objętość od 4 do 10 stron formatu A-4 czyli od 7200 do 18000 znaków (standardowa strona zawiera 30 wierszy po 60 znaków w wierszu czyli 1800 znaków). Prace obszerniejsze będą odrzucane. Każda strona powinna być opatrzona numerem kolejnym i nazwiskiem autora.

Pracę należy przesłać elektronicznie jako plik typu „PDF” na adres e-mail organizatorów wojewódzkich: imaksim@lscdn.pl. W przypadku potrzeby dołączenia plików o dużej objętości (MB) można skorzystać z serwisu przesyłania dużych plików ‘wetransfer.com’ i w e-mailu dołączyć link do przesyłanych przez ten serwis plików.

E-mail powinien zawierać tytuł:  „OMSA – praca na konkurs”.

Organizatorzy wojewódzcy potwierdzą odbiór pracy  e-mailem zwrotnym w ciągu 7 dni. W przypadku braku potwierdzenia o otrzymaniu pracy należy wysłać e-mail ponownie lub skontaktować się z koordynatorami ogólnopolskimi: planetarium.grudziadz@gmail.com

Termin nadsyłania prac upływa 9 kwietnia 2021 r.

Jeżeli w jakiejś szkole referaty przygotuje bardzo dużo uczniów, nauczyciel fizyki (astronomii) powinien przeprowadzić wstępne szkolne eliminacje i wysłać na konkurs tylko kilka najlepszych prac.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja wytypuje prace, które będą referowane podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego.

Termin seminarium wojewódzkiego będzie podany w zaproszeniach, wystosowanych do dyrekcji szkół. Oprócz uczniów referujących swoje prace, na seminarium zostaną zaproszeni pozostali uczestnicy konkursu.  Seminarium wojewódzkie odbędzie się w sposób zdalny za pomocą platformy komunikacyjnej Zoom 22.04.2021 r. Przed właściwym seminarium organizatorzy wojewódzcy zorganizują spotkanie próbne dla uczestników referujących aby skonfigurować poprawnie kamerę, mikrofon oraz wyświtlanie prezentacji (np. Powerpoint, LibreOffice itp.). W czasie prelekcji uczestnik powinien być dobrze słyszalny (mikrofon) oraz widoczny (kamera).

Referat - wygłaszany podczas seminarium - powinien być przygotowany w oparciu o pozostawiony sobie egzemplarz pracy i nie może trwać dłużej niż 15 minut.

Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w finale  XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego, które odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2021 r.  Finał XLVII OMSA, ze względu  na COVID-19,  również odbędzie się w sposób zdalny.
W imieniu organizatorów zaprasza Ireneusz Maksim, doradca metodyczny fizyki.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Opcje strony

do góry