Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 03.12.2020
Autor: Bożena Jarmuł

XVII Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera”

Serdecznie zapraszamy młodzież z Państwa szkół do udziału w XVII Regionalnym Konkursie Informatycznym "Dzień Bezpiecznego Komputera".

Organizatorami Konkursu są: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Honorowy Patronat:

Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół z woj. lubelskiego jest:
• zgłoszenie szkoły do konkursu – przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 14.12.2020r.
wypełniając formularz zgłoszeniowy.

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, kontakt e-mail do szkoły lub szkolnego opiekuna, przewidywaną liczbę uczestników etapu szkolnego.

Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole zgłaszającej się do konkursu z wykorzystaniem
testów przesłanych przez organizatora czyli Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego.

Terminy etapów konkursu:
Etap szkolny:

  •  termin przeprowadzenia: do dnia 25.01.2021 r.,
  • miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły,
  • termin przesłania listy laureatów wraz z oświadczeniami zawierającymi zgodę na przetwarzanie danych podpisane przez rodziców na adres Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie (patrz poniżej) niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 30.01.2021 r.,
  • każda placówka może przesłać nazwiska maksymalnie 3 laureatów etapu szkolnego.

Etap regionalny /on-line/:

  • termin przeprowadzenia: 17.02.2021 r. godz. 8:00-16:00
  • miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
  • ogłoszenie wyników: 17.02.2021 r. na stronie internetowej organizatora.

Podsumowanie konkursu:
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6
lub on-line (w zależności od sytuacji epidemicznej lub innych okoliczności wpływających na decyzję organizatorów) 19.02.2021 r godz. 9:00-11:00.

Info: ZSEn w Lublinie

Opcje strony

do góry