Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 19.05.2020
Autor: Bożena Jarmuł

Wyniki pierwszego konkursu on-line o zasięgu wojewódzkim z wykorzystaniem Office 365

15.05.2020 r. grupa 216 uczniów klas technicznych z 28 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną etap regionalny odbywał się w formie testu zdalnego on-line. Konkurs był pierwszym konkursem zdalnym realizowanym w województwie lubelskim na skalę powyżej 200 osób. Testy przygotowano w aplikacji Forms wchodzącej w skład Office 365.

W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło około 1319 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 243 uczniów, 81 zespołów reprezentujących 28 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 15 kwalifikacjach. Do konkursu przystąpiło 216 uczniów. Ukończyło test z pozytywnym rezultatem 177 uczniów co stanowi 82% uczestników. W 100% przesłali testy technik logistyk, technik mechanik, technik technologii drewna, powyżej 90% technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, 83% technik spedytor, technik elektryk, 78-75% technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik mechatronik, 61% technik pojazdów samochodowych, 50% technik elektronik. 

W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 66 laureatów i 34 wyróżnionych. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu nauczanych kwalifikacji.
Średnia punktacja z poszczególnych kwalifikacji w zawodach przedstawia się następująco:

Technik (kwalifikacja)

Średnia punktacja

Technik logistyk (AU.32)

33,0

Technik informatyk (EE.08)

32,4

Technik ekonomista (AU.36)

32,2

Technik elektronik  (EE.03)

32,0

Technik technologii drewna (AU.15)

31,7

Technik hotelarstwa (TG.13)

31,2

Technik mechanik (MG.19)

30,7

Technik budownictwa (BD.29)

29,7

Technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16)

29,6

Technik elektryk (EE.05),

29,2

Technik spedytor (AU.31)

28,8

Technik usług fryzjerskich (AU.21)

27,6

Technik mechatronik (EE.02)

26,8

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17) 

26,3

Technik pojazdów samochodowych (MG.18)

24,8

O godz. 9:30 nauczyciele i uczniowie spotkali się wspólnie na uroczystym rozpoczęciu, które z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odbyło się z wykorzystaniem oprogramowania do komunikacji zdalnej Teams będącego jedną z aplikacji Office 365 firmy Microsoft.
O godz. 10:00 rozpoczęła się  pierwsza tura konkursu, w której wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodach technik usług fryzjerskich (AU.21), technik budownictwa (BD.29), technik ekonomista (AU.36), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17), technik żywienia i usług gastronomicznych (TG.16), technik hotelarstwa (TG.13), technik technologii drewna (AU.15).
O  godz. 11:00 rozpoczął się etap regionalny dla uczniów kształcących się w zawodach technik spedytor (AU.31), technik logistyk (AU.32), technik elektronik  (EE.03), technik elektryk (EE.05), technik informatyk (EE.08), technik mechatronik (EE.02), technik pojazdów samochodowych (MG.18), technik mechanik (MG.19).

Etap międzyszkolny swoją obecnością zaszczycili:
  Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
  Pani Edyta Migałka, dyrektor ds. komunikacji Fundacji VCC,
  Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
  Pani Ewa Dębska, doradca metodyczny, nauczyciel LCKZiU w Lublinie,
  Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny, nauczyciel ZSEn w Lubinie,
  nauczyciele i młodzież ze szkół woj. lubelskiego.

Za organizację techniczną odpowiedzialni była komisja konkursowa składająca się z  nauczycieli Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Zespołu Szkół Budownictwa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, doradcy metodyczni przedmiotów zawodowych informatycznych i mechanicznych.

Uczestnicy konkursu wysłuchali informacji w jaki sposób mogą certyfikować umiejętności informatyczne  oraz  umiejętności zawodowe uzyskując liczące się na rynku pracy certyfikaty ECDL i VCC. 

W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 66 laureatów i 34 wyróżnionych.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kwalifikacjach

Technik technologii drewna  AU.15
I miejsce
  Jacek Szymański, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
  Mateusz Naja, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Technik usług fryzjerskich AU.21
I miejsce
  Iwona Kurowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Aleksandra Wiącek, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim   
II miejsce
  Patrycja Nowacka, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 
III miejsce
  Karolina Kowalska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Wyróżnienie
  Amanda Numrych, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
  Dominika Fiedurek , Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

Technik spedytor AU.31
I miejsce
  Wiktoria Skrzyńska, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
II miejsce
  Sylwia Bartuzi, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 
III miejsce
  Sebastian Mazurek, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  Klaudia Chołaj, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Technik logistyk AU.32
I miejsce
  Varvara Demennikova, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
II miejsce
  Filip Mazur, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
  Katarzyna Popiołek, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku 
  Paulina Barszcz, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
  Rudzińska Katarzyna, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
III miejsce
  Radosław Cabaj, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 
  Maryan Paranyuk, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

Technik ekonomista AU.36
I miejsce
  Natalia Rusa, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
II miejsce
  Nadia Synia, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie 
III miejsce
  Weronika Styczyńska, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 
  Aleksandra Kostek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w  Biłgoraju 
Wyróżnienie
  Sylwia Wójcik, Zespół Szkół Zawodowych nr 2  im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 
  Krzysztof Kalenik, Zespół Szkół Ponadpodstawowych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 
  Helena Walkowska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 
  Paulina Tomczyk, Zespół Szkół Ekonomicznych  im. A. i J. Vetterów w Lublinie 
  Agata Łączka, Zespół Szkół Ekonomicznych  im. A. i J. Vetterów w Lublinie 
  Natalia Biała, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej BD.17
I miejsce
  Nazarii Dudchyk, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
  Bartosz Bomba, Zespół Szkół Zawodowych Nr. 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
III miejsce
  Michał Włosek, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Technik budownictwa BD.29
I miejsce
  Dominika Lisowaska, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
II miejsce
  Gabriela Staniak, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej  
III miejsce
  Kacper Stasiak, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Wyróżnienie
  Krzysztof Bartoś, Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Puławach 
  Patryk Madoń, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej
  Marek Bryczek, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
  Katarzyna Cieślak, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Karol Kępa, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Technik elektronik EE.03
I miejsce
  Patryk Mazurek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 
II miejsce
  Hubert Pawelec, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
III miejsce
  Adrian Wryszcz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 

Technik elektryk EE.05
I miejsce
  Filip Szado, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  Radosław Świątecki, Zespół Szkół Technicznych nr 4 w Puławach
  Hubert Tusiński, Zespół Szkół Technicznych nr 4 w Puławach
  Piotr Sochaj, Zespół Szkół Technicznych nr 4 w Puławach
II miejsce
  Piotr Zawadzki, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 
III miejsce
  Piotr Typiński, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  Przemysław Szpyt, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Wyróżnienie
  Patryk Skrzypczak, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F.Zwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej

Technik informatyk EE.08
I miejsce
  Bartłomiej Duda, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
  Szymon Gmyz,  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  Albert Pacocha, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
  Daniel Pacocha, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
II miejsce
  Paweł Pieczykolan, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  Bartłomiej Kulikowski, Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie  
III miejsce
  Patryk Sola, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie  
Wyróżnienie
  Maciej Gwardziński , Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie  
  Kacper Czarnecki, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
  Gabriel Struk,  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej
  Mateusz Fedor, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lublin 
  Ihor Dakhnovskyi, Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
  Patryk Gański, Zespół Szkół im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 
  Jakub Dziadosz, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

Technik mechatronik EE.02
I miejsce
  Adam Bździuch, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II miejsce
  Konrad Ostrowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III miejsce
  Aleksander Ciskał, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Wyróżnienie
  Marcin Siliwoniuk , Zespół Szkół Zawodowych nr2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej 
  Marek Fenert, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  Grzegorz Paluch, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
  Aron Chruścicki, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  Michał Skrzypczak, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik pojazdów samochodowych MG.18
I miejsce
  Jakub Żołynia, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
II miejsce
  Jacek Bezłada, Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim 
  Łukasz Duk, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
  Patryk Rosiński, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 
Wyróżnienie
  Tobiasz Drozdowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 
  Klaudiusz Skindzier, Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach 

Technik mechanik MG.19
I miejsce
  Jakub Kłos, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie
II miejsce
  Jakub Okoń, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie 
III miejsce
  Michał Pawusiak, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
  Paweł Suchora, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Wyróżnienie
  Marcin Bienias, Zespół Szkół nr. 2 Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
  Krzysztof Michalski, Zespół Szkół nr. 2 Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Puławach

Technik hotelarstwa TG.13
I miejsce
  Marianna Berbecka, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim   
  Wiktoria Oleszczak,  Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim
II miejsce
  Karolina Superson , Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskiem
  Aleksandra Serenda, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
III miejsce
  Adrianna Arent, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
  Patrycja Pełka, Zespół Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Lublinie
Wyróżnienie
  Żaklina Gergella, Zespół Szkół im Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym 
  Klaudia Szubartowicz , ZSPim. Jana Pawła 2 w Radzyniu Podlaskim 
  Klaudia Szymczak, Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Zawodowych  w Dęblinie, 
  Aleksandra Kosik, Zespół Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim 

Technik żywienia i usług gastronomicznych TG.16
I miejsce
  Piotr Rolak, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Imienia Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II miejsce
  Karolina Wdowiak, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
  Paulina Walaszek, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Hubert Sobich, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Wyróżnienie
  Bartosz Urbanek, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!
Uroczyste podsumowanie konkursu, odbędzie się w Auli  Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A po wznowieniu funkcjonowania szkół i uczelni wyższych.

Organizatorzy

Opcje strony

do góry