Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/lublin/11743,XIV-Miedzyszkolny-Konkursu-Zawodowego-Rok-przed-dyplomem-online.html
2020-06-01, 03:50
Data publikacji: 11.05.2020
Autor: Bożena Jarmuł

XIV Międzyszkolny Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem” - online

Szanowni Państwo,

z uwagi na ogłoszony stan pandemii i konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności związanych z bieżącą sytuacją zdrowotną, uprzejmie informujemy o zmianie formy przeprowadzenia XIV Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Etap międzyszkolny XIV edycji Konkursu odbędzie się w formie testu zdalnego we wcześniejszym terminie tj. 15 maja br.

Etap II konkursu – test zawodowy dla szkolnych laureatów konkursu, zostanie przeprowadzony w dniu 15 maja br.  w formie testów zdalnych nadzorowanych przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  w godz. 10:00-14:00.

Konkurs dla nauczycieli – zadanie praktyczne przewidziane do oceny. Opracowane przez nauczyciela  lub zespół zadanie, z oznaczeniem kwalifikacji, rozwiązanie zadania i klucz oceny należy przesłać na adres
e-mail: zawodowy@lscdn.pl do 31 maja br. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs zawodowy dla nauczycieli”.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 18 maja br. na stronach internetowych organizatorów. Uczestnicy, przystępując do konkursu dobrowolnie wyrażają zgodę na publikację imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronach internetowych organizatorów. Publikacja danych dotyczy laureatów i wyróżnionych w danej kwalifikacji. Brak wyrażenia zgody na publikację imienia, nazwiska oraz  nazwy szkoły jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w międzyszkolnym etapie konkursu.

Konferencja podsumowująca

Termin konferencji podsumowującej XIV Konkurs zostanie podany do wiadomości uczestników poprzez przesłanie informacji e-mail na adres szkoły i publikację na stronach organizatorów konkursu w ciągu 7 po powrocie uczniów do szkoły.

Szczegółowy harmonogram I etapu Konkursu i pozostałe informacje w załączniku.

Opcje strony