Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, zaprasza młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego do udziału w XVI edycji Konkursu Informatycznego. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day).

Konkurs pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział lubelski.


 

Cele szczegółowe konkursu:
rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży szkolnej,
promowanie zasad bezpieczeństwa komputerowego,
kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów,

promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń,
informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie,
stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i regionalnego.
Etap szkolny: przeprowadzenie szkolnej części konkursu do 16 grudnia br.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły.
Każda placówka może maksymalnie przesłać dane 3 laureatów etapu szkolnego.

Zgłoszenie do Konkursu,

Do 20 grudnia br. - przesłanie listy laureatów oraz danych szkolnego opiekuna konkursu
(zał. nr 2 do regulaminu) wraz z oświadczeniami uczestników/rodziców/opiekunów konkursu zawierającego zgodę na publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wizerunku ucznia.
(zał. nr 1 do regulaminu).

Listę laureatów, dane szkolnego opiekuna konkursu i oświadczenia należy przesłać pod adres Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, ul. Długa 6, 20-466 Lublin.

Etap regionalny: termin przeprowadzenia etapu : 7 lutego 2020 r. w godz. 8:00-16:00 z podziałem na grupy konkursowe (godz. 8:00-10:30 szkoły podstawowe, godz. 11:30-16:00 szkoły ponadpodstawowe).
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, 20-346 Lublin,
ul. Długa 6.
Ogłoszenie wyników: 7 lutego 2020 r. w siedzibie i na stronie internetowej organizatora. 

Więcej info ZSe w Lublinie

Opcje strony

do góry