Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

II ogólnopolski konkurs filmowy "Science Movie"

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Chemii UMCS, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prace należy przesłać do 10 maja br.

Celem konkursu jest promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody przez uczniów, umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia oraz zachęcanie do pogłębiania zainteresowań światem nauki. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów z całej Polski.

Uczniowie przygotowują film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut. Struktura przesyłanych filmów winna być następująca: tytuł, imię i nazwisko uczestnika/-ów i nazwa szkoły, doświadczenie z wyjaśnieniem. 6. Prace można przesyłać na nośniku CD lub pendrive. Nośniki nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

Więcej info KO w Lublinie 

SP Urszulanki

Opcje strony

do góry