Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/lublin/10640,XIII-Lubelski-Miedzyszkolny-Konkurs-Zawodowy-quotRok-przed-dyplomemquot.html
2020-07-05, 09:40

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 10.01.2019
Autor: Ryszard Perkowski

XIII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem"

XIII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem" o zasięgu wojewódzkim dla uczniów klas III techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest promocją szkolnictwa zawodowego, integruje środowisko zawodowe uczniów oraz nauczycieli różnych szkół technicznych oraz doradców metodycznych przedmiotów zawodowych.

 

Główne cele konkursu to:

  • zapoznanie uczniów z procedurami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz pogłębienie znajomości standardów wymagań egzaminacyjnych,
  • doskonalenie prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć  edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie,
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów,
  • doskonalenie umiejętności przygotowania zadania praktycznego przez nauczyciela. 

Zgłoszenie na Konkurs. Potwierdzoną przez szkołę kartę zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 3 marca 2019 r. na adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 20-111 Lublin,
ul. Dominikańska 5, z zaznaczeniem "Konkurs zawodowy”.
Można też wysłać skan karty zgłoszenia pod adres: zawodowy@lscdn.pl .

Zgłaszając uczniów do konkursu w określonej kwalifikacji, należy przesłać 15 pytań testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły i przesłane w pliku doc lub docx
(z odpowiedziami) na adres zawodowy@lscdn.pl .
Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań
na etap ogólnoszkolny.

W temacie e-mail proszę podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu, wraz kartą zgłoszenia, protokołem i plakatem, w załączniku. 

Opcje strony