Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-lscdn/lublin/10537,XV-Wojewodzki-Konkurs-quotAnimowana-Chemiaquot.html
2019-03-27, 04:35

XV Wojewódzki Konkurs "Animowana Chemia"

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie "Animowana Chemia".
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
W załączeniu zaproszenie Dyrektora PSBiG w Lublinie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.

Opcje strony