Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.11.2020
Autor: Anna Jonak

Regulamin konkursu "Lapbook jako kreatywna prezentacja wiedzy z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych"

Doradcy metodyczni przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z Oddziału LSCDN w Chełmie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie "Lapbook jako kreatywna prezentacja wiedzy z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych".

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
 2. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.
 4. Rozwijanie zdolności  i kreatywnego myślenia.
 5. Zachęcenie uczniów do prezentacji własnych pomysłów.
 6. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Kategorie wiekowe i tematyka prac konkursowych:

Matematyka:

 • szkoła podstawowa:

Temat 1:  Wielokąty: własności, budowa i wzory – znajdujące zastosowanie w życiu

            codziennym.

Temat 2:  Bryły: własności, budowa i wzory – znajdujące zastosowanie w życiu

                 codziennym.

 • szkoła ponadpodstawowa:

Temat 1:  Funkcje: rodzaje, własności i wzory - znajdujące zastosowanie w życiu

                 codziennym.

Temat 2:  Stereometria: własności, budowa i wzory - znajdujące zastosowanie w życiu

                 codziennym.

Fizyka:

 • szkoła podstawowa:

Temat 1:  Ruch i siły wokół nas.

Temat 2:  Fale od huśtawki do telefonów komórkowych.

 • szkoła ponadpodstawowa:

Temat 1:  Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Temat 2:  Wpływ siły na ruch.

Biologia:

 • szkoła podstawowa:

      Temat 1:  Mszaki i paprotniki – podział, budowa, rozmnażanie oraz znaczenie dla biocenozy

                      leśnej.

Temat 2:  Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji.

 • szkoła ponadpodstawowa:

Temat 1:  Budowa, podział, właściwości oraz wykrywanie cukrów, białek i tłuszczy.

Temat 2:  Hormony roślinne – regulatory wzrostu i rozwoju roślin.

Chemia:

 • szkoła podstawowa:

Temat 1:  Budowa atomu – nukleony i elektrony.

Temat 2:  Właściwości , zastosowanie i zanieczyszczenie powietrza.

 

 • szkoła ponadpodstawowa :

      Temat 1:  Niezwykłe właściwości wody.

Temat 2:  Rodzaje wiązań chemicznych i ich wpływ na właściwości związków chemicznych.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia  29 stycznia   2021roku.

Zapraszamy do udziału:

Urszula Skimina – doradca metodyczny z matematyki, uskimina@lscdn.pl

Anna Jędrzejewska– doradca metodyczny  z fizyki, ajedrzejewska@lscdn.pl

Anna Jonak– doradca metodyczny  z biologii, ajonak@lscdn.pl

Joanna Stelmaszczuk – doradca metodyczny  z chemii, jstelmaszczuk@lscdn.pl

Regulamin Konkursu w załączniku.

 

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry