Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 11.03.2020
Autor: Beata Wysokińska

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

LSCDN i Poleski Park Narodowy zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Konkurs objęty jest Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym:

  • sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
  • flora i fauna Parku,
  • środowisko geograficzne Parku,
  • ochrona przyrody.

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Forma konkursu:

Etap szkolny:

- forma pisemna (test powinien składać się z zadań zamkniętych i otwartych).

Etap okręgowy:

- forma pisemna (test składa się z zadań zamkniętych i otwartych), zadania układa autor projektu przy współpracy z pracownikami PPN. Do etapu okręgowego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali  80% prawidłowych odpowiedzi (szkoły podstawowe w obu grupach).

Etap ogólnopolski:

  • część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych).
  • część praktyczna: (tylko dla 10 najlepszych uczniów klas VII-VIII).

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej odpowiadają na 3 wylosowane pytania.

Uczniowie klas III-VI szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata etapu ogólnopolskiego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Laureatami zostaje 10 uczniów.

Pełny tekst Regulaminu Konkursu w załączniku.

Etap

Termin

Godzina

Miejsce

Szkolny

do 31 marca 2020

wg możliwości

Macierzysta szkoła

 

Okręgowy

 

6  maja 2020

 

12.00

Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie

22-200 Włodawa, ul. Kopernika 3 dla powiatu włodawskiego, parczewskiego i bialskopodlaskiego;

LSCDN ul. Waśniewskiego 17   22-100 Chełm

dla powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, hrubieszowski, biłgorajskiego i pozostałych (zgodnie ze zgłoszeniem).

LSCDN ul. Dominikańska 5  Lublin, dla pozostałych (zgodnie ze zgłoszeniem).

Ogólnopolski

19  czerwca 2020

10.00

Siedziba PPN w Urszulinie

22 - 234 Urszulin, ul Lubelska 3a

Opcje strony

do góry