Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

"Książki które nas łaczą" - konkurs czytelniczy dla uczniów klas III szkół postawowych

Organizatorzy na wniosek zainteresowanych szkół przedłużają termin przesyłania zgłoszeń do dnia 8 maja 2019 roku. Konkurs odbędzie się. 22 maja 2019 r. w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie przy ul. Partyzantów 40.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych zrzeszonych w Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej działającej przy LSCDN Oddział w Chełmie.

Zakres tematyczny obejmuje znajomość treści następujących książek:

  • „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych” – Joanna Bednarek
  • „Szewczyk Dratewka” – Janina Porazińska

Każda ze szkół może zgłosić dwóch uczestników konkursu wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.
Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest przesłanie przez szkołę wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów.

W załącznikach: regulamin konkursu i zadania z etapu szkolnego konkursu.

Opcje strony

do góry