Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

IV Powiatowy Konkurs Czytelniczy

Zbliżają się szkolne i powiatowe eliminacje IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem konkursu eliminacje I stopnia (szkolne) organizują i przeprowadzają w sposób dowolny komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół w terminie do 24 kwietnia 2019 roku.

     Po eliminacjach szkolnych należy niezwłocznie, najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku przesłać do LSCDN (Teresa Kozioł) informacje dotyczące odbytych eliminacji szkolnych, to znaczy:

1/ Protokół z posiedzenia komisji szkolnej (załączony wzór).

2/ Oświadczenie rodziców wyrażające zgodę na udział dziecka w konkursie i publikację wyników/zdjęć na stronie internetowej LSCDN, Biblioteki Pedagogicznej  w Chełmie i SP nr 8 w Chełmie (załączony wzór).

3/ Prace uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego.

     Po nadejściu tych dokumentów zostaną ustalone grupy konkursowe i powołane komisje sprawdzające etap powiatowy. Na stronie LSCDN oraz na Fb w grupie Humaniści do 8 maja ukaże się informacja na temat miejsc eliminacji poszczególnych grup konkursowych i składów komisji.

Etap powiatowy:

 

     Eliminacje II stopnia (powiatowe) organizuje LSCDN Oddział w Chełmie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie i Szkołą Podstawową nr 8 w Chełmie oraz nauczycielami uczestniczącymi w sieci współpracy: Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki” pod kierunkiem Teresy Kozioł w terminie 14 maja (wtorek) 2019 roku, a przeprowadzają komisje powołane przez organizatora konkursu.  Przewodniczący i członkowie komisji otrzymają w późniejszym terminie instrukcje dotyczące przeprowadzenia eliminacji powiatowych.

     Na wykonanie zadań przez uczniów na etapie powiatowym przeznacza się 45 minut.

Z uwagi na fakt, że eliminacje kończą się na szczeblu powiatowym, do eliminacji II stopnia należy typować uczniów, którzy wykażą się najlepszymi wynikami na eliminacjach szkolnych (2-5 z danej szkoły).  Ponieważ przewiduje się 5 miejsc eliminacji powiatowych, zgłoszeni uczniowie zostaną przydzieleni do wskazanych w następnej informacji szkół i komisji.

  

     W listopadzie 2018 roku do konkursu przystąpiły następujące szkoły podstawowe:
Chełm i powiat chełmski:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu

2. Szkoła Podstawowa w Stawie

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chełmie

4. Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej

5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kaniem

6. Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Arka” w Chełmie

8. Szkoła Podstawowa w Okszowie

9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie

10. Zespół Szkół w Wierzbicy

11. Szkoła Podstawowa w Stołpiu

12. Szkoła Podstawowa w Sielcu

13. Szkoła Podstawowa nr 11 w Chełmie

14. Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie

15. Szkoła Podstawowa w Święcicy

16.Szkoła Podstawowa w Żółtańcach

17. Szkoła Podstawowa w Strachosławiu

18. Szkoła Podstawowa w Czułczycach

19. Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej

20. Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie

21.Szkoła Podstawowa w Rejowcu

22. Szkoła Podstawowa w Dorohusku

23. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie

24. Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

25. Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

Krasnystaw i powiat krasnostawski:

1. Szkoła Podstawowa w Jaślikowie.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krasnymstawie

Włodawa i powiat włodawski:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie

2. Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie

3. . Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej

4. Szkoła Podstawowa w Orchówku

5. Szkoła Podstawowa w Żukowie.

 

Konsultant LSCDN Teresa Kozioł

W załączniku wzór protokołu i oswiadczenia.

Opcje strony

do góry