Centrum LSCDN

Konkursy LSCDN

Zwierzęta Chełmskich Parków Krajobrazowych - konkurs plastyczny

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie i Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Zwierzęta Chełmskich Parków Krajobrazowych"

Uczestnicy winni przygotować  rzeźbę pod nazwą ”Mieszkańcy lasów, pól i mokradeł w Chełmskich Parkach krajobrazowych”.

Prace należy dostarczyć do organizatorów do 19 listopada 2018 roku.

 

Cele konkursu:

  • promowanie wśród uczniów szkół, placówek oświatowych, zagadnień
    związanych z lokalną różnorodnością biologiczną oraz jej zagrożeniami
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych
  • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
  • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej,
  • integracja dzieci i młodzieży szkolnej.

Regulamin konkursu w załączniku.

 

 

 

 

Opcje strony

do góry